ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTLF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว

ผลตอบแทน
1.94%
3M
0.57%
6M
-2.89%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 15, 04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,183,026,045.05 บาท