ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTLF70/30

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-2.51%
3M
-5.00%
6M
0.06%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 2, 07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,046,872,943.14 บาท