ค้นหาจากรหัสกองทุน

KWI DRAGON

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ

Performance

(KWI DRAGON)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-9.70%ดี
-11.71%
6M
-11.62%ดี
-11.85%
1Y
-2.05%
3Y (annualized)
8.49%ดี
5.18%
5Y (annualized)
4.51%
10Y (annualized)
4.75%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
17.50%ดี
19.09%
3Y (annualized)
18.80%ดี
19.43%
5Y (annualized)
17.07%
10Y (annualized)
19.05%

21 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล