ค้นหาจากรหัสกองทุน

KWI DRAGON

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ

Performance

(KWI DRAGON)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-6.17%
6M
-14.29%
1Y
-19.06%
3Y (annualized)
8.85%ดี
6.58%
5Y (annualized)
3.94%
10Y (annualized)
3.33%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
18.89%
3Y (annualized)
17.71%ดี
18.45%
5Y (annualized)
16.61%ดี
17.20%
10Y (annualized)
18.05%

18 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

18 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล