ค้นหาจากรหัสกองทุน

KWI DRAGON

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ

Performance

(KWI DRAGON)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-8.34%ดี
-10.92%
6M
-12.28%ดี
-11.68%
1Y
2.26%ดี
-2.48%
3Y (annualized)
9.46%ดี
6.75%
5Y (annualized)
4.98%
10Y (annualized)
4.28%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-13.95%ดี
-17.62%
3Y
-18.80%
5Y
-28.06%
10Y
-33.65%

16 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล