ค้นหาจากรหัสกองทุน

KWI EQ DIV

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผล

Performance

(KWI EQ DIV)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.96%ดี
0.60%
6M
1.75%ดี
0.63%
1Y
24.83%
3Y (annualized)
-1.89%ดี
-2.70%
5Y (annualized)
2.93%
10Y (annualized)
6.11%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
21.32%ดี
24.50%
3Y (annualized)
21.85%
5Y (annualized)
17.97%
10Y (annualized)
16.63%

17 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล