ค้นหาจากรหัสกองทุน

KWI LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว

Performance

(KWI LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.03%ดี
1.13%
6M
9.61%
1Y
12.16%ดี
10.96%
3Y (annualized)
1.30%ดี
-0.04%
5Y (annualized)
2.67%ดี
2.24%
10Y (annualized)
5.78%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
22.01%
5Y (annualized)
18.20%
10Y (annualized)
16.17%

27 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

27 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล