ค้นหาจากรหัสกองทุน

KWI LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว

Performance

(KWI LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.04%
6M
1.62%ดี
-0.14%
1Y
23.82%
3Y (annualized)
-3.28%
5Y (annualized)
2.89%ดี
2.82%
10Y (annualized)
6.04%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
-0.04ดี
-0.06
5Y (annualized)
0.14ดี
0.15
10Y (annualized)
0.33

20 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล