ค้นหาจากรหัสกองทุน

KWI THEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทย อิควิตี้

Performance

(KWI THEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.64%
6M
0.93%ดี
0.54%
1Y
25.03%
3Y (annualized)
-2.05%ดี
-2.69%
5Y (annualized)
2.91%
10Y (annualized)
7.27%ดี
6.10%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
-0.05ดี
-0.06
5Y (annualized)
0.15
10Y (annualized)
0.40ดี
0.33

20 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล