ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHGOV-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดจ่ายเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.54%
3M
-0.02%
6M
0.09%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
LHFUND
ประเภทกอง
Mid Term Government Bond
ค่าความเสี่ยง
3 - กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 11, 12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
85,550 บาท