ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHROBOT-E

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
14.80%
3M
5.40%
6M
20.36%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
LHFUND
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jan 23, 18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
985,534,131.08 บาท
FINNOMENA MONEY