ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHSMART-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว

ผลตอบแทน
3.79%
3M
4.76%
6M
-2.94%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
LHFUND
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 22, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
217,897,340.64 บาท