ค้นหาจากรหัสกองทุน

M-INNO1

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินโนเวชั่น ซีรี่ส์ 1

ผลตอบแทน
3.23%
3M
4.28%
6M
-1.34%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 30, 15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13,215,891.34 บาท