ค้นหาจากรหัสกองทุน

M-S50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50

Performance

(M-S50)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.44%-
7.99%
6M
4.58%-
4.04%
1Y
-12.17%-
-12.69%
3Y (annualized)
-1.73%-
-3.05%
5Y (annualized)
4.69%-
3.44%
10Y (annualized)
6.72%-
5.83%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
26.87%-
26.66%
3Y (annualized)
18.80%-
18.67%
5Y (annualized)
16.11%-
15.98%
10Y (annualized)
16.12%-
16.00%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY