ค้นหาจากรหัสกองทุน

M-S50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50

Performance

(M-S50)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.98%ดี
-2.55%
6M
-1.05%ดี
-0.86%
1Y
6.74%ดี
5.73%
3Y (annualized)
-5.36%
5Y (annualized)
1.04%
10Y (annualized)
4.38%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.36ดี
0.29
3Y (annualized)
-0.20
5Y (annualized)
0.07
10Y (annualized)
0.21

05 ส.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY