ค้นหาจากรหัสกองทุน

MG-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว

Performance

(MG-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.83%
6M
-16.19%ดี
-17.32%
1Y
-18.51%
3Y (annualized)
-3.61%
5Y (annualized)
-0.39%
10Y (annualized)
8.40%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.92
3Y (annualized)
-0.24
5Y (annualized)
-0.11
10Y (annualized)
0.42

28 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY