ค้นหาจากรหัสกองทุน

MGA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์

Performance

(MGA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.63%ดี
-1.73%
6M
-1.66%
1Y
10.58%ดี
4.32%
3Y (annualized)
3.28%ดี
1.32%
5Y (annualized)
2.31%ดี
-0.63%
10Y (annualized)
1.90%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.02ดี
-0.22
3Y (annualized)
0.10ดี
0.06
5Y (annualized)
0.08ดี
-0.03
10Y (annualized)
0.09

26 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY