ค้นหาจากรหัสกองทุน

MIF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์

ผลตอบแทน
-4.30%
3M
-3.69%
6M
-9.04%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Aggressive Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Dec 21, 04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
227,492,106.76 บาท