ค้นหาจากรหัสกองทุน

MIF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์

Performance

(MIF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
4.12%ดี
3.55%
6M
1.31%ดี
3.18%
1Y
-5.38%
3Y (annualized)
-3.07%
5Y (annualized)
1.77%
10Y (annualized)
4.73%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-20.04%
3Y
-28.13%
5Y
-31.83%
10Y
-33.12%

02 ธ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY