ค้นหาจากรหัสกองทุน

MMM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะสั้น

ผลตอบแทน
0.41%
3M
0.75%
6M
1.31%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Short Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
100 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 17, 05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,112,938,347.73 บาท