ค้นหาจากรหัสกองทุน

MS-CORE EQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้

Performance

(MS-CORE EQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
21.41%
1Y
-9.09%ดี
-9.21%
3Y (annualized)
-5.05%ดี
-6.36%
5Y (annualized)
4.65%ดี
4.59%
10Y (annualized)
5.56%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
31.56%ดี
33.61%
3Y (annualized)
19.95%ดี
21.00%
5Y (annualized)
16.43%ดี
17.29%
10Y (annualized)
16.73%

19 ม.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY