ค้นหาจากรหัสกองทุน

MS-MONEY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

- บาท

FINNOMENA MONEY