ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-ACT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.21%
3M
3.58%
6M
3.25%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Moderate Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
10,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
May 12, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
118,426,386.81 บาท
FINNOMENA MONEY