ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-APACPROP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์

Performance

(ONE-APACPROP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.27%
1Y
3.41%ดี
3.49%
3Y (annualized)
2.40%ดี
2.40%
5Y (annualized)
--
4.18%
10Y (annualized)
--
7.77%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-5.20%
3Y
-21.69%
5Y
--
-21.56%
10Y
--
-23.95%

07 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

07 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล