ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-DI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล

Performance

(ONE-DI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.23%ดี
0.10%
6M
-0.09%
1Y
0.95%ดี
0.64%
3Y (annualized)
1.49%
5Y (annualized)
1.55%
10Y (annualized)
2.37%ดี
2.14%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.53%
3Y
-0.56%ดี
-1.14%
5Y
-0.56%ดี
-1.16%
10Y
-1.41%

17 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

17 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล