ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-FIN3Y2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 3Y2

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.26%
3M
0.91%
6M
2.57%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
May 23, 17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
293,791,993.85 บาท
FINNOMENA MONEY