ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONE-FIN3Y2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 3Y2

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

0 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

0 บาท

FINNOMENA MONEY