ค้นหาจากรหัสกองทุน

ONEPROP-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์

Performance

(ONEPROP-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.03%-
-2.79%
6M
-11.31%-
-13.15%
1Y
-22.07%-
-22.98%
3Y (annualized)
0.21%-
1.23%
5Y (annualized)
2.46%-
4.52%
10Y (annualized)
--
8.10%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.34-
-1.38
3Y (annualized)
-0.15-
-0.08
5Y (annualized)
0.04-
0.15
10Y (annualized)
--
0.48

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY