ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA ACT EQ-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.48%
3M
-2.03%
6M
-5.93%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PHATRA
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 22, 11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,417,861,255.77 บาท