ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA ACT FIXED

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม

ผลตอบแทน
2.11%
3M
2.63%
6M
3.54%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PHATRA
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 7, 15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,358,617,748.7 บาท