ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA BLRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(PHATRA BLRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.91%
1Y
-12.74%
3Y (annualized)
-4.55%
5Y (annualized)
0.24%
10Y (annualized)
4.72%ดี
4.52%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
13.30%ดี
17.63%
3Y (annualized)
12.02%ดี
13.83%
5Y (annualized)
12.82%
10Y (annualized)
14.80%

25 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY