ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA BLRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(PHATRA BLRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.09%
6M
-10.12%ดี
-9.22%
1Y
-8.93%
3Y (annualized)
-1.63%
5Y (annualized)
-0.01%
10Y (annualized)
7.60%ดี
7.69%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
14.49%ดี
18.56%
3Y (annualized)
12.18%ดี
13.70%
5Y (annualized)
13.06%
10Y (annualized)
15.19%

01 มิ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY