ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA DIVIDEND

กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้

ผลตอบแทน
2.45%
3M
4.10%
6M
-3.46%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PHATRA
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
100 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
100 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
12 M06 21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
263,137,116.13 บาท