ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA G-UBOND-H

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.53%
3M
4.96%
6M
5.64%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KKPAM
ประเภทกอง
Global Bond Fully F/X Hedge
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 23, 17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,618,414,856.96 บาท
FINNOMENA MONEY