ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA GHC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์

Performance

(PHATRA GHC)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.63%
6M
-4.27%
1Y
-7.36%
3Y (annualized)
2.99%
5Y (annualized)
3.30%
10Y (annualized)
10.74%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
17.68%ดี
18.05%
3Y (annualized)
13.62%ดี
14.03%
5Y (annualized)
13.98%
10Y (annualized)
14.63%

17 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล