ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA GHC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์

Performance

(PHATRA GHC)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
36.42%
1Y
21.17%ดี
21.59%
3Y (annualized)
6.71%
5Y (annualized)
3.46%
10Y (annualized)
12.72%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-11.22%
3Y
-14.63%
5Y
-18.65%
10Y
-21.97%

23 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY