ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA GHC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์