ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA GNP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

Performance

(PHATRA GNP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
9.23%
6M
13.31%
1Y
20.97%ดี
16.83%
3Y (annualized)
9.26%ดี
6.46%
5Y (annualized)
--
2.80%
10Y (annualized)
--
3.74%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.15%ดี
11.82%
3Y (annualized)
10.56%ดี
11.61%
5Y (annualized)
--
13.62%
10Y (annualized)
--
14.22%

13 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล