ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA GNP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

Performance

(PHATRA GNP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
12.25%ดี
9.19%
6M
41.62%ดี
40.13%
1Y
23.19%ดี
15.93%
3Y (annualized)
4.60%
5Y (annualized)
--
3.38%
10Y (annualized)
--
2.13%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-13.87%ดี
-18.06%
3Y
-21.89%
5Y
--
-25.60%
10Y
--
-33.79%

17 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY