ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA LTFD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล

ผลตอบแทน
-0.41%
3M
-0.35%
6M
-5.05%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PHATRA
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 22, 04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,547,882,779.54 บาท