ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA MMRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลตอบแทน
0.36%
3M
0.67%
6M
1.19%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PHATRA
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 30, 09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
56,618,776.65 บาท