ค้นหาจากรหัสกองทุน

PHATRA MP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.12%
3M
0.36%
6M
1.06%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PHATRA
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
100 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
100 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 10, 08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14,036,548,672.25 บาท
FINNOMENA MONEY