ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL DPLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

Performance

(PRINCIPAL DPLUS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.57%ดี
0.57%
1Y
1.68%ดี
1.74%
3Y (annualized)
1.43%ดี
1.39%
5Y (annualized)
--
1.55%
10Y (annualized)
--
1.89%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.16%ดี
0.20%
3Y (annualized)
0.12%ดี
0.24%
5Y (annualized)
--
0.28%
10Y (annualized)
--
0.31%

18 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล