ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL ELTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว

Performance

(PRINCIPAL ELTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.35%ดี
-0.86%
6M
1.05%ดี
-0.26%
1Y
0.07%ดี
-1.18%
3Y (annualized)
6.30%ดี
5.63%
5Y (annualized)
2.85%ดี
2.24%
10Y (annualized)
11.16%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.17%
3Y (annualized)
10.88%
5Y (annualized)
11.11%
10Y (annualized)
14.82%

22 พ.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล