ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL GBF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

510,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

5,000 บาท

FINNOMENA MONEY