ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

Performance

(PRINCIPAL LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.91%ดี
-3.56%
1Y
-5.32%
3Y (annualized)
5.07%ดี
4.86%
5Y (annualized)
2.60%
10Y (annualized)
10.41%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.90%ดี
11.98%
3Y (annualized)
10.99%
5Y (annualized)
10.79%ดี
10.95%
10Y (annualized)
15.03%ดี
14.99%

20 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล