ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

Performance

(PRINCIPAL LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.15%ดี
1.13%
6M
0.70%ดี
0.59%
3Y (annualized)
4.31%
5Y (annualized)
2.52%
10Y (annualized)
10.50%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
9.97%ดี
10.73%
3Y (annualized)
10.75%
5Y (annualized)
10.80%ดี
10.92%
10Y (annualized)
14.80%ดี
14.69%

15 พ.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล