ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว

Performance

(PRINCIPAL LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.41%ดี
1.10%
1Y
-2.35%
3Y (annualized)
3.67%ดี
3.53%
5Y (annualized)
3.04%
10Y (annualized)
11.36%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.02
3Y (annualized)
0.37
5Y (annualized)
0.44ดี
0.33
10Y (annualized)
0.71

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล