ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL VF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.37%
3M
0.72%
6M
1.30%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
Principal
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 29, 10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
343,320,049.14 บาท