ค้นหาจากรหัสกองทุน

PRINCIPAL iBALANCED-C

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

Performance

(PRINCIPAL iBALANCED-C)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.85%
3Y (annualized)
1.63%
5Y (annualized)
--
2.11%
10Y (annualized)
--
4.84%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.60%ดี
-2.56%
3Y
-15.38%
5Y
--
-18.41%
10Y
--
-20.75%

30 พ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

30 พ.ย. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล