ค้นหาจากรหัสกองทุน

RKF2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด รวงข้าว 2

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.78%
3M
-4.55%
6M
1.25%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 19, 98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
-
FINNOMENA MONEY