ค้นหาจากรหัสกองทุน

S-EQRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(S-EQRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.59%
1Y
-3.61%
3Y (annualized)
5.14%
5Y (annualized)
2.89%
10Y (annualized)
--
10.55%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.98%
3Y (annualized)
10.99%
5Y (annualized)
10.95%
10Y (annualized)
--
14.99%

18 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล