ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBWINR

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.68%
3M
7.47%
6M
17.32%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุน Multi Asset ทั่วโลก มีนโยบายการลงทุนที่เน้นการสร้างรายได้สม่ำเสมอเป็นหลัก ควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยง ผ่านทางกลยุทธ์ที่หลากหลาย

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Foreign Investment Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 18, 17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,184,815,526.08 บาท
FINNOMENA MONEY